domingo, 13 de junio de 2010

Logroñoko alde zaharreko interbentzioa: pausuz pausu

1_IDEIAREN GARAPENA

-Gaur egungo egorera: zoru mailako ibilbidea eta orube hutsak
-Ikusten ditugun aukerak:
-Kota ezberdinen artean lotura berriak sortu
-Ibilbide berriak sortu altuera ezberdinetan
-Proposatutako garapena: interbentzio bertikala planteatzea, hau da,
komunikazio elementu bertikalak txertatzea alde zaharreko hutsuneetan eta gaur egungo eraikinen estalkien kotan, ibilbide berriak sortzea
-Ibilbidearen osagarri modura, bertatik erabilera ezberdinetako bolumenak eskegi


2_GARATUTAKO PROGRAMA

Alde zaharra aktibatzeko pentsaturiko estrategia batetik abiatu ginenez, 3 orube hutsetarako programa mixtoa proposatu genuen. Dena den, antolamendu horretako 2 eraikin nagusiak garatu ditugu: espazio publikoaren jarraipen eraikina izango dena, hau da, plaza eraikina eta hotel-spa eraikina.


3_ERAIKINEN GARAPEN PROZEDURA

Guk garatutako eraikinek prozedura bera jasan dute:
1- egitura nagusia: komunikazio elementuak eta estalkia
2- erabilerak: egitura nagusitik zintzilikatuta
3- zirkulazioa: kota ezberdinen arteko lotura ibilbidea
2- egitura osagarria: tiranteen bidez 2. mailako egitura eta itxitura lortu

4_ESPAZIO PUBLIKOAREN ERAIKINA

Eraikin hau sortzeko ideia eta batez ere beharra, goiko zirkulazioari erabilerak ematerakoan sortu zen. Izan ere erabilera pribatuetaz gain, gaur egungo kaleetan gertatzen den bezala, espazio publiko irekien beharra ikusi genuen.

Eraikin honen bitartez, alde batetik, goiko ibilbidean kota aldaketak sortzen dira; pasarelek alde zaharreko maila jarraitzen duten eraikinen eskala jarraitzeko. Bestetik, kalearen eta pasarelaren arteko lotura ibilbidea eratzen da, ibilbide horretan aktibitate ezberdinak gertatzeko solairuak pentsatu direlarik.Ibilbidea behe solairuan guztiz irekia da, kaleko ikuspegia eraikinera sartzen utziz eta bien arteko interakzio bat lortuz. Bestalde, goragoko solairuetan eslkia egon arren, altxaeran ez dago guztiz itxia, hau da, 2. mailako egituraren parte diren
tiranteek emango diote itxitura (baina airea pasatzen da).

Eraikinaren garapen prozesua:
1-egitura nagusia: komunikazio elementuak eta estalkia
2-erabilerak: egitura nagusitik zintzilikatuta
3-zirkulazioa: kota ezberdinen arteko lotura ibilbidea
4-egitura osagarria: tiranteez eginiko 2.mailako egitura eta itxitura

Emaitza:

Ebaketa konstruktiboa: Eraikina zintzilik badago ere, inguruko 4 komunikazio elementuetan eta bere baitan duen beste batean eusten da. Estalkia zertxa espazial batez osaturik dago, zeinak jarraitasuna duen aipaturiko inguruko komunikazio elementuetaraino. Solairuak aldiz, 1m-ra zintzilikaturiko tiranteen bidez eusten dira, zeinak IPE-z eratuak dauden.

Oinak:

Barne espazioak: solairu guztietara iritsi daiteke eskaileren edo igogailuaren bidez. Solairuak oina librea dute, baina altzariak sabaian gordetzen dira, sabai faltsua eratuz. Aktibitatearen arabera beharrezkoak badira, jaitsi daitezke txirrika sistemen bidez.

Altzarien posizioen detailea: sabaian biltzen diren altzariak, mahaiak eta aulkiak dira, baina lanparak ere jaitsi daitezke beharrezko alturara.

5_HOTEL-SPA ERAIKINA

Eraikin hau eratzen duten bolumenak ere, ibilbide bat bezala planteatzen dira, baina plaza eraikinak baino pribatutasun handiagoarekin eta funtzio definituarekin. 2 erabilerak hutsunearen geometriara egokitzeko, 3 Komunikazio elementuren artean eusten dira, baina horietako batek hotela hartzen du eta beste biek spa-ren zirkuitoa.

Eraikinaren eraikuntza prozesua:
1-egitura nagusia: komunikazio elementuak eta estalkia
2-erabilerak: egitura nagusitik zintzilikatuta
3-zirkulazioa: kota ezberdinen arteko lotura ibilbidea
4-egitura osagarria: tiranteez eginiko 2.mailako egitura
5-itxitura: oihal horma

Ebaketa konstruktiboa: Eraikinaren estalkia makro-zertxez egituratuta dagoenez, ibilbide guztia eustea ahalbidetzen du. Eraikina eta zoruaren artean espazio irekia dago, zeinaren estalkia, edota eraikinaren behe oina, beira estrukturalez eginiko piszina batek eratzen duen, pribatutasuna mantenduz, kanpotik barnealdea ikusteko aukera izanik.
Solairuak eusteko 2.mailako egitura bezala, 1metroka kotaturiko tiranteak baliatu dira, IPE formakoak baina itxitura egokia lortzeko, kanpotik oihal-horma erantsi zaio.

Sparen oinak: Bi komunikazio elementuren bidez eusten dira, batetik sartu, ibilbidea egin eta bestetik ateratzera bideratzen dutelarik.

Barne ikuspegiak

miércoles, 2 de junio de 2010

2. lauhilabeteko entrega eta informazio osagarria


A1 panelaz gain beharrezko informazio osagarria eta ebaketa xehetuak :

miércoles, 12 de mayo de 2010

arkitekturako argazkilariak

Interneten arakatzen, arkitektura argazkietara eramaten duten hainbat argazkilari aurkitu ditut, eta haien lanei begirada bat botatzen, baita eraikin interesgarriak aurkitu ere.

http://www.jesusgranada.com/
http://www.miguelcoelho.com/

ebaketa konstruktiboaren klasea


Argazki hau, x-izpien bidezko argazkilaria den Nick Veasey britainiarraren lan bat da.Ebaketa konstruktiboari buruzko klase teorikotik ateratako ideia garrantzitsuenak:


- ebaketak proiektuaren zati esanguratsuena adierazi behar du (ebaketaren "marra" ez da jarraia izan behar, adierazgarritasun hobea lortzeko mugitu daiteke)
- osotasuneko marrazki bat izan behar da

- ebaketaren bidez barne aldea eta kanpo aldea erlazionatu behar dira
- ebaketa eta oinaren artean erlazio estua egon behar da; ebaketa aldatzen den heinean oina aldatu egingo da, eta alderantziz
- ebaketa ez da eraikinean amaitzen, ondoren INGURUA dator eta hau ere adierazi egin behar da

- ebaketaren bidez ulertu behar barruko espazioa eta barruko giroa (atmosfera) nolakoa den: solairuak, argitasuna...
- ebaketaren bidez ere erakutsi behar dira barruko zirkulazio edo ibilbideak nolakoak diren

ariketaren zuzenketa

Entregaren ondorengo zuzenketan ateratako ondorioak honakoak dira (edo ondorioak baino, birplanteatu eta zuzendu beharreko atalak):

1) Hasiera batean genuen programa spa-hotela eta etxebizitzak ziren. Geroago, guk planteatutako estrategiari erantzuna emateko, programa zabaldu egin genuen, baina programa handiegia dugunez, hasiera batean tokatzen zitzaiguna bakarrik garatzea (plano xehetuetan) erabaki dugu.

2) Pasarela guztia kota berdinean egotea diskutigarria da, beheko terrenoa maldan dagoelako. Horregatik, pasarelan kota ezberdintasuna sortu behar dira, puntu horiek plaza bertikalak sortzeko erabiliz.

3) Pasarela gaur egungon etxebizitzetatik ahalik eta independienteena egiteko (egitura aldetik), komunikazio elementu nagusiez gain, "zutabe-igogailu" gehiago sartzea beharrezkoa da.

4) Eraikin zaharren inguruan, aire pasatzen utzi (eraikin berrien eta zaharren arteko gainjarketa, edota gehiegizko hurbilketa ekidin).

5) Aztertu pasaleraren eta eraikinetako solairuen ebaketak: nolakoak izan behar diren altuerak...

6) Pentsatu zer gertatzen den eta nola ematen diren pasarela eta eraikinen arteko lotura.